Kraamtijd

You did it!

De bevalling is achter de rug. Er begint een mooie bijzondere periode: de kraamtijd. Deze periode zal in het teken staan van herstellen van de bevalling, het leren kennen van jullie kindje en wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Jullie ontvangen zorg van zowel ons als van de kraamzorg. Het is goed om alvast te weten wat je te wachten kan staan.